Kaksi lasta leikkii niityllä.

Speak up -toiminto

Kannustamme sinua, joka olet tekemisissä Semper Ab:n tavaramerkkien kanssa ilmoittamaan, jos havaitset yritykseemme liittyviä epäselvyyksiä. Ilmoituksen voi tehdä ilmiantotoiminto Speak up'in kautta nimettömänä ja turvallisesti.