Kasvisplaneetta

Terveellinen tulevaisuus kaikille

Maailmanlaajuisesti imeväisikäisten ja pikkulasten ravitsemuksesta on käynnissä paljon tutkimuksia, joiden tavoitteena on parantaa ja ymmärtää miten muutokset ja parannukset eri elintarvikkeiden ravintoainekoostumuksessa vaikuttavat terveyteen sekä pitkällä, että lyhyellä aikavälillä. Myös me Semperiltä olemme mukana edistämässä tätä. Kliinisten tutkimusten avulla viemme ravitsemustutkimusta eteenpäin ja varmistamme, että lastenruokamme vastaa lasten tarpeita.

Seuraamalla ja olemalla mukana tutkimuksessa, voimme varmistaa, että ruokamme kaikkein pienimmille on laadullisesti parasta mahdollista. Semper noudattaa nykyisiä suosituksia imeväisten ja pikkulasten ravitsemukseen ja raaka-aineisiin liittyen.

Ruokiemme koostumus pohjautuu ensisijaisesti tutkimukseen. Semperin lastenruokien valikoima täyttää pohjoismaisten ravitsemussuositusten, ruotsin lääkäriliiton, elintarvikeviraston sekä European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) asettamat vaatimukset.

Lastenruokia koko ruokamatkalle

Lastenruokien kehityksessä painotamme raaka-aineita sekä ravintosisältöjä niin, että ruoka sekä edistää hyvää ravitsemustilaa, että luo pohjan hyville ruokailutottumuksille. Kehitämme elintarvikkeita lapsen koko ruokamatkalle aina syntymästä siihen asti, kun lapsi alkaa syödä samaa ruokaa muun perheen kanssa. Suosituksiin perustuen, kiinteän ruoan antaminen voidaan aloittaa aikaisintaan 4-6 kuukauden iässä. Olemme kehittäneet erilaisia elintarvikkeita sitä varten, että lapsi voi vähitellen tottua uusiin makuihin ja koostumuksiin.

Seuraamme myös lapsen kehitystä, kun päätämme lastenruokien koostumuksesta. Esim. ruoassa on paloja silloin kun lapsella on jo hampaita. Tämän tarkoituksena on edelleen stimuloida lasta pureskelemaan hieman, siirtämään kieltä ja liikuttamaan ruokaa taaksepäin suussa, jotta nieleminen onnistuisi paremmin. Tämä on hyvää harjoitusta ennen sitä aikaa, kun lapsi alkaa syömään samaa ruokaa muun perheen kanssa.

Ruokavaliomuutokset on aloitettava aikaisemmin

Seuraamme tarkasti kehitysaskelia, sekä omassa työssämme, että sen ulkopuolella, kestävän kehityksen alueella, jonka tarkoituksena yhdistää kestävä elintarviketuotanto parempaan terveyteen. Olemme sitä mieltä, että aikuisten ruokailutottumusten parantamiseksi, on muutos aloitettava aikaisemmin ja korostettava toivottavia muutoksia jo lastenruoassa. Tämän vuoksi onkin erittäin arvokasta ja tärkeää, että osallistumme tutkimusprojekteihin, jotka käsittelevät pienten lasten ruokavaliota ja sen parantamista kestävämmäksi ja terveellisemmäksi sekä yksilölle, että planeetalle.

OTIS-tutkimus (optimerad tilläggskost-studien) toteutettiin lastenklinikan tutkimusyksikössä Uumajan ylipistossa. Kyseessä on satunnaistettu tutkimus, jossa 250 lasta on jaettuna kahteen ryhmään. Kun vanhemmat päättivät aloittaa kiinteiden ruokien esittelyn, tutkimusryhmän lapsille esiteltiin systemaattisesti kasviksia ja hedelmiä, ruokavalion näin sisältäen erityisen paljo kasviksia, juureksia, marjoja ja hedelmiä. Ruokavalio sisälsi myös vähemmän proteiinia. Toinen kontrolliryhmä söi terveellistä perinteistä lastenruokaa. Lapsia seurattiin 18 kuukauden ikään asti. Lapsilta tutkittiin useita tekijöitä, kuten kasvua, kehonkoostumusta, insuliiniresistenssiin liittyviä markkereita, aineenvaihduntaa, suolistoflooraa sekä halua kokeilla uusia terveellisiä ruokia.

Ronja neuvolassa
Vauva ja verenpainemittari

OTIS-tutkimuksen jännittävät tulokset

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lapset, joille esiteltiin systemaattisesti vihanneksia ja hedelmiä, söivät merkittävästi enemmän näitä elintarvikkeita 9 ja 12 kuukauden iässä verrattuna kontrolliryhmään. 12-18 kuukauden iässä kulutus laski hieman, mutta tutkimusryhmän lapset söivät silti enemmän vihanneksia ja hedelmiä, tarkemmin sanoen 32% enemmän, kontrolliryhmään verrattuna.

Tutkimus osoitti, että enemmän vihanneksia ja hedelmiä syöneellä ryhmällä oli myös huomattavasti alhaisempi proteiininsaanti 9, 12 ja 18 kuukauden iässä verrattuna kontrolliryhmään. Tämä kävi ilmi myös veren ureapitoisuutta analysoitaessa.

Ensimmäisen elinvuoden aikana imeväisten kasvuvauhti on erittäin nopea, ja he kolminkertaistavat painonsa tuon ajanjakson aikana. Riemuksemme molempien ryhmien lasten kasvu oli täydellistä 9, 12 ja 18 kuukauden iässä. Tämä antaa meille hyvän käsityksen siitä, että kestävämpi ruokavalio, jossa on huomattavasti enemmän vihanneksia ja hedelmiä voidaan aloittaa jo kiinteiden ruokien maistelun alkaessa. Kun lapset syövät enemmän vihanneksia ja hedelmiä hiilihydraattien saanti kasvaa ja proteiinin saanti vähenee, mikä on positiivista.

On tärkeää aloittaa ajoissa

Koska viime vuosien tutkimukset ovat osoittaneet, että varhaisen iän ruokavaliolla on vaikutus terveyteen aikuisiällä, hyvät ruokailutottumuksen on toivottavaa rakentaa jo alusta alkaen. Ruokavaliotekijät lapsen ensimmäisen elämänvaiheen aikana, mukaan lukien alhainen vihannesten ja hedelmien saanti, sekä runsas proteiinin saanti, lisäävät lihavuuden, diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskiä myöhemmin elämässä.

Nykypäivän pikkulasten ruokavalioneuvot perustuvat pitkälti perinteeseen ja kokemusperäiseen tietoon. Tämän vuoksi näyttöön perustuvan tutkimuksen tarve on suuri. OTIS-tutkimuksen avulla olemme saaneet lisää tietoa siitä, kuinka laatia uusia vihannesten ja hedelmien esittelyä koskevia ohjeita. Tämä voi olla erittäin arvokasta, sillä monissa maissa hieman vanhemmat lapset eivät syö riittävästi kasviksia suosituksiin nähden, vaikka niitä pidetäänkin terveydelle tärkeänä.

Olemme vakuuttuneita siitä, että kasvisten antaminen on tärkeää aloittaa ajoissa. Haluamme antaa apua ja tukea kaikille perheille, jotta useammat lapset voivat nauttia ruoasta, joka saa heidät tuntemaan olonsa hyväksi sekä tänään että huomenna.

STEP auttaa vanhempia makujen esittelyssä 

Olemme kehittäneet vanhemmille sovelluksen nimeltä STEP. Perustuen OTIS-tutkimukseen olemme vieneet mobiilisovellukseen menetelmän sekä reseptit järjestelmälliseen vihannesten ja hedelmien esittelyyn. Sovelluksesta löytyy myös tietoa siitä, miten näiden elintarvikkeiden antaminen lapselle tulisi aloittaa kulutuksen lisäämiseksi. Tämä kulkee käsi kädessä YK:n terveydelle ja ilmastonmuutoksen torjunnalle asettamien maailmanlaajuisten tavoitteiden sekä EAT-Lancet raportin loppupäätelmän kanssa: Vihannesten ja hedelmien runsaampi syöminen on hyväksi terveydelle ja planeetalle.

Step maistelumenetelmä edistyminen sovelluksessa

STEP-menetelmä

Kaikilla perheillä tulisi olla mahdollisuus terveelliseen tulevaisuuteen – tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa ruokiamme planeetan pienimmille ja tärkeimmille ruokailijoille.

Lue lisää siitä miten STEP toimii ja millä tavoin sovellus voi auttaa vanhempia lisäämään lastensa vihannesten, juuresten, marjojen ja hedelmien kulutusta.